Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu i Necròpolis Paleocristians

Tarragona

Vista general de la necròpolis paleocristiana de Tarragona, conservada in situ.

Vista general de la necròpolis paleocristiana de Tarragona, conservada in situ.

Descoberta l’any 1923, la necròpolis paleocristiana de Tarragona forma part de l’evolució històrica del suburbi més extens de Tàrraco, a les proximitats del tram final del riu Tulcis (Francolí).

Les restes visitables mostren un sector residencial (una domus suburbana i una àrea productiva) i part d’una extensa àrea d’enterraments d’aquesta necròpolis. Això es complementa amb un centre d’interpretació, dedicat a explicar el món de la mort en època romana i la problemàtica funerària de Tàrraco, que acull les peces més rellevants recuperades a les excavacions.

Els estudis situen la necròpolis entre els segles III i V dC, associada al culte als protomàrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi, cremats a l’arena de l’amfiteatre l’any 259 dC. En la seva memòria s’erigí, al segle V, una basílica que dinamitzà aquesta àrea funerària.

El coneixement i conservació de la necròpolis es deu fonamentalment als treballs i la tenacitat de Mn. Serra i Vilaró.

 

GID N AUDYU

Ṣer i gid n audyu n rmetḥef-fa

Mmaṛṛa audyuyat i yeǧan

GID N ṢṢENYAL

Xẓar gid n ṣṣenyal n rmetḥef-fa

Mmaṛṛa γidyuyat i yeǧan

NNITAQAT

<p>Centre d&rsquo;interpretaci&oacute; &laquo;El m&oacute;n de la mort a T&agrave;rraco&raquo;.</p>
El món de la mort
El món de la mort
<p>Vista d&rsquo;un sector del conjunt arqueol&ograve;gic, amb la zona productiva, la via i el recinte funerari.</p>
Suburbi i Necròpolis paleocristiana
Suburbi i Necròpolis paleocristiana
Conjunt paleocristià del Francolí, la basílica
Conjunt paleocristià del Francolí, la basílica
Conjunt paleocristià del Francolí, la basílica

ṚEHWAYEJ

<p>Fragment d&rsquo;escultura amb la representaci&oacute; de la de&iuml;tat funer&agrave;ria Atis. Segle II dC. Pedra del M&egrave;dol/sold&oacute;. 42 x 20 x 30 cm. Museu i Necr&ograve;polis Paleocristians, Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.
Cap d'Atis
Cap d'Atis
<p>Fragment d&rsquo;inscripci&oacute; dedicada al bisbe Fructu&oacute;s i als seus diaques. Segles V &ndash; VI. Marbre de Paros. 9 x 18 x 12 cm. Museu i Necr&ograve;polis Paleocristians, Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Fragment d'inscripció
Fragment d'inscripció
<p>Sarc&ograve;fag dels lleons, localitzat a la Necr&ograve;polis paleocristiana. Segle III dC. Marbre blanc de <em>Luni</em>-Carrara, 66 x 205 x 75 cm. Museu i Necr&ograve;polis Paleocristians, Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Sarcòfag dels lleons
Sarcòfag dels lleons
<p>Sarc&ograve;fag del Pedagog, localitzat a la necr&ograve;polis paleocristiana, segle III dC, marbre blanc del Procon&egrave;s, 71 &times; 216 &times; 67&nbsp;cm. Museu i Necr&ograve;polis Paleocristians, Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.&
Sarcòfag del Pedagog
Sarcòfag del Pedagog
<p>L&agrave;pida de LUCI VALERI B&Agrave;RBAR. Inicis del segle II dC. Marbre de <em>Luni</em>-Carrara. 35 x 37,5 x 3 cm. Museu i Necr&ograve;polis Paleocristians, Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Làpida funerària
Làpida funerària
<p>Nina articulada d&rsquo;ivori, localitzada a la necr&ograve;polis paleocristiana, segles III-IV dC, ivori, 23 &times; 6,5 &times; 1,5&nbsp;cm. Museu i Necr&ograve;polis Paleocristians, Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Nina articulada d’ivori
Nina articulada d’ivori
<p>Mosaic amb la representaci&oacute; d&rsquo;&Ograve;ptim, segles IV-V dC, pedra calc&agrave;ria, marbre i pasta v&iacute;tria,<em>&nbsp;opus tessellatum</em>,&nbsp;162 &times; 83 cm. Museu i Necr&ograve;polis Paleocristians, Museu Nacional Arqueol&amp;o
Lauda sepulcral d’Òptim
Lauda sepulcral d’Òptim
<p>Museu i Necr&ograve;polis Paleocristians, Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Mausoleu de planta central
Mausoleu de planta central
<p>Museu i Necr&ograve;polis Paleocristians, Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
Mausoleu amb cripta segles IV-
Mausoleu amb cripta segles IV-V dC
<p>Museu i Necr&ograve;polis Paleocristians, Museu Nacional Arqueol&ograve;gic de Tarragona.</p>
La via i la domus suburbana de
La via i la domus suburbana del Parc Central

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
http://www.mnat.cat
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
E-MAIL
mnat@gencat.cat

RXAṚITA

scroll to top icon