Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Hidroelèctric de Capdella

Sala: Emili Riu. Espai: Les comunicacions

El material arriba per la carretera nova i des d’allí, es puja als estanys amb funicular i trenet.

El material arriba per la carretera nova i des d’allí, es puja als estanys amb funicular i trenet.

Les obres de Capdella compten, en alguns moments, amb 4.000 treballadors i, a més, impliquen el transport de milers de tones de material i la maquinària de la central.

Abans d’instal·lar les vies de transport cap als estanys, cal obrir una carretera de quaranta quilòmetres des del sud de la comarca fins al lloc on es construeix la central. Aquesta carretera la fan els treballadors de l’empresa amb les eines manuals de l’època —pics, pales i baiards— en només 90 dies.

Es fan servir quatre mitjans de transport. El primer, el tren Renard que serveix per portar per la carretera el material més pesat. Aquest tipus de tren circula per carreteres sense asfaltar i té la particularitat que la força de la locomotora es transmet també als vagons per mitjà d’una transmissió amb eix cardan.

El segon, el funicular, amb un pendent de més del 80% té una via de dos quilòmetres que enllaça amb el carrilet.

El tercer, el carrilet o tren de via estreta, que fa un recorregut de cinc quilòmetres fins al primer estany.

I el quart i últim, les vies de les vagonetes que es col·loquen a sobre del gel quan és hivern i és tot glaçat i travessen pel mig de l’estany. A l’estiu l’estany es creua per mitjà d’un cable aeri.

ṚEHWAYEJ

<p>Forca del funicular. Dues pues de ferro amb un m&agrave;nec de fusta. Serveix per a conduir el funicular. Museu Hidroel&egrave;ctric de Capdella.</p>
Forca del funicular
Forca del funicular
scroll to top icon