Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Frederic Marès

Gabinet del Col·leccionista

Sala Femenina. © Museu Frederic Marès. Foto: Patrícia Bofill

Sala Femenina. © Museu Frederic Marès. Foto: Patrícia Bofill

Originalment aquesta secció va ser batejada per Frederic Marès com el Museu Sentimental. La denominació actual intenta recuperar la tradició dels primitius gabinets de col·leccionistes d’antiguitats i curiositats. Podem passejar per un total de disset sales, on s’acumulen milers d’objectes curiosos i entranyables que reflecteixen la vida i els costums del passat, especialment del segle XIX. De la secció original s’han respectat la distribució de les col·leccions, les denominacions que Marès va atorgar a les sales, la bigarrada presentació dels objectes i l’atmosfera intimista que ens transporta amb facilitat al fascinant món del col·leccionisme.

ṚEHWAYEJ

<p>Col&middot;lecci&oacute; de daguerreotips. La Sala de la Fotografia exhibeix un conjunt d&rsquo;una de les primeres t&egrave;cniques fotogr&agrave;fiques: el daguerreotip. &copy;&nbsp;Museu Frederic Mar&egrave;s. Foto: Guillem F-H</p>
Col·lecció de daguerreotips
Col·lecció de daguerreotips
<p>La col&middot;lecci&oacute; de soldadets de plom ocupa un espai propi dins el conjunt de joguines i entreteniments del museu. &copy;&nbsp;Museu Frederic Mar&egrave;s. Foto: Guillem F-H</p>
Col·lecció de soldadets de plo
Col·lecció de soldadets de plom
<p>Col&middot;lecci&oacute; de ventalls, composta per m&eacute;s de tres-cents exemplars datats entre els segles XVIII i XX. &copy;&nbsp;Museu Frederic Mar&egrave;s. Foto: Antoni Lerma</p>
Col·lecció de ventalls
Col·lecció de ventalls
scroll to top icon