Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Frederic Marès

Col·lecció de daguerreotips

Col·lecció de daguerreotips. La Sala de la Fotografia exhibeix un conjunt d’una de les primeres tècniques fotogràfiques: el daguerreotip. © Museu Frederic Marès. Foto: Guillem F-H

Col·lecció de daguerreotips. La Sala de la Fotografia exhibeix un conjunt d’una de les primeres tècniques fotogràfiques: el daguerreotip. © Museu Frederic Marès. Foto: Guillem F-H

És una de les poques col·leccions públiques que permet resseguir l’evolució d’aquestes primeres tècniques fotogràfiques: el daguerreotip, l’ambrotip i el ferrotip. En total són 90 exemplars, i la qualitat d’alguns és extraordinària. El nom de daguerreotip prové del seu inventor, el francès Louis-Jacques Mandé Daguerre. La seva invenció va estar vigent des del 1839 fins al 1860.

scroll to top icon