Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Etnològic del Montseny, la Gabella

La societat tradicional

Sala “El mas al Montseny”.

Sala “El mas al Montseny”.

La primera planta del museu està dedicada a mostrar i explicar el funcionament del que anomenem la societat tradicional d’autoabastament. Aquest model de societat, amb arrels en l’època medieval, s’estructurava al voltant del mas, a partir del qual s’explotava el territori i s’organitzava la societat. Aquesta era una societat basada en l’autonomia econòmica on l’agricultura, la ramaderia i l’explotació forestal van ser els fonaments.

Durant el segle XIX aquests eren encara els eixos econòmics del Montseny, però a finals de segle XIX es va iniciar un procés d’abandonament dels masos que acaba els anys seixanta i setanta de segle XX i va suposar la desaparició de la majoria de les activitats que havien definit econòmicament el món tradicional.

ṚEHWAYEJ

<p>Rodell.&nbsp;Museu Etnol&ograve;gic del Montseny.</p>

<p>&nbsp;</p>
Rodell
Rodell
<p>Bast, segle XX.&nbsp;Museu Etnol&ograve;gic del Montseny.</p>

<p>&nbsp;</p>
Bast
Bast
<p>Flabiol dels germans Clap&eacute;s, fet a torn en fusta de ginjoler i llaut&oacute;.&nbsp;Museu Etnol&ograve;gic del Montseny.</p>

<p>&nbsp;</p>
Flabiol dels germans Clapés
Flabiol dels germans Clapés
scroll to top icon