Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Etnogràfic de Ripoll

Marques d'ovella

Museu Etnogràfic de Ripoll.

 

Museu Etnogràfic de Ripoll.

 

Cada casa de pagès tenia una marca d’ovella que identificava el seu ramat.

GID N ṢṢENYAL

07. Més feina per al pastor!

scroll to top icon