Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Episcopal de Vic

Pica baptismal

Pica baptismal de l’església de Santa Maria d’Igualada, 1598

Pica baptismal de l’església de Santa Maria d’Igualada, 1598

Pel fet que complien una funció molt important, les piques baptismals tenien garantit el bon ús i la conservació acurada. Les parets interiors d’aquesta pica estan decorades amb una profusa decoració vegetal. La paret exterior no està decorada perquè l’objecte es guardava dins l’antiga pica baptismal de pedra. La ceràmica era més resistent a l’aigua i permetia una decoració molt més rica. Pel tipus de traç, aquesta peça podria ser obra de Lorenzo de Madrid, ceramista establert a Catalunya a finals del segle XVI, autor també d’unes rajoles del Palau de la Generalitat de Catalunya.

scroll to top icon