Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Episcopal de Vic

Mòmia de Nadegaubastisred

Mòmia i sarcòfag de la cantora d’Amon Nadegaubastisred, 945-715 aC

Mòmia i sarcòfag de la cantora d’Amon Nadegaubastisred, 945-715 aC

El sarcòfag té dues parts: una caixa on es diposita la mòmia i la tapa que reprodueix els trets idealitzats de la difunta. Té el cap cobert amb una perruca molt pesant sobre la qual el falcó Horus estén les seves ales protectores. Porta un ample collaret anomenat usekh. En el registre vertical hi ha inscrita en escriptura jeroglífica una pregària al déu dels morts, Osiris. L’estoig està format per diverses capes de teixit de lli i guix, la darrera de les quals està estucada i decorada amb motius religiosos.

scroll to top icon