Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Episcopal de Vic. MEV

Àmfora àtica

Àmfora atribuïda al pintor de Saint-Audries, segle VI aC, procedent de les tombes d’Etrúria (Itàlia). Museu Episcopal de Vic.

 

Àmfora atribuïda al pintor de Saint-Audries, segle VI aC, procedent de les tombes d’Etrúria (Itàlia). Museu Episcopal de Vic.

 

L’àmfora, que servia per portar i aconduir líquids, presenta vernís negre rogenc a tot el vas, amb l’excepció dels requadres, on es desenvolupa el tema central: el comiat d’una quadriga. Un auriga, a la dreta, vestit amb túnica llarga i enfilat dalt del carro tibant les regnes dels cavalls, es disposa a marxar; a l’esquerra, un jove nu amb llança fa senyal d’acomiadar-se. Un ocell vola entre l’auriga i els cavalls. Una cadena trenada de palmetes dobles corona l’escena. N’hi ha tres exemplars molt similars, atribuïts al mateix pintor, al Metropolitan Museum de Nova York.

scroll to top icon