Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Episcopal de Vic. MEV

Retaule de Bernat Saulet

Retaule de la passió, mort, resurrecció i ascensió de Jesús, Bernat Saulet, 1341-1342. Museu Episcopal de Vic.

 

Retaule de la passió, mort, resurrecció i ascensió de Jesús, Bernat Saulet, 1341-1342. Museu Episcopal de Vic.

 

Cap als anys quaranta del segle XIV van treballar a Sant Joan de les Abadesses un grup d’escultors especialitzats en obres d’alabastre que van assimilar les innovacions de l’art italià del moment. Del conjunt de la seva producció, en sobresurt aquesta obra. Les vint escenes del retaule desenvolupen la narració dels principals episodis de la vida de Jesús, compresos entre les festes litúrgiques del Diumenge de Rams i l’Ascensió.

scroll to top icon