Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Episcopal de Vic. MEV

Retaule de Santa Clara

Retaule de Santa Clara, Lluís Borrassà, 1414-1445. Museu Episcopal de Vic.

 

Retaule de Santa Clara, Lluís Borrassà, 1414-1445. Museu Episcopal de Vic.

 

Lluís Borrassà és un dels pintors més destacats del primer gòtic internacional, quan s’abandona l’equilibri de les formes i dels colors propi del gòtic italianitzant per adoptar una estètica naturalista basada en el dinamisme i l’ús de colors més vius i contrastats. El MEV conserva una col·lecció representativa d’obres de Borrassà, entre les quals destaca aquest retaule, considerat una obra mestra de la pintura europea del moment. Destinat al convent de Santa Clara de Vic, té un programa centrat en la institució dels Tres Ordes Franciscans per part de sant Francesc, i una triple advocació que fa referència als consells evangèlics de pobresa, castedat i obediència.

scroll to top icon