Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Episcopal de Vic. MEV

Vic

Façana del Museu Episcopal de Vic.

Façana del Museu Episcopal de Vic.

El Museu Episcopal de Vic (MEV), inaugurat l’any 1891, està situat en un edifici contemporani al centre històric de Vic. Acull una de les millors col·leccions d’art medieval d’Europa, amb obres mestres de pintura i escultura del romànic i gòtic català. Les col·leccions d’orfebreria, teixit, forja, vidre i ceràmica ofereixen un recorregut complet per la història de l’art litúrgic i les arts decoratives a Catalunya. S’hi exposen més de 29.000 peces.

Les sales del romànic i del gòtic acullen les obres més preuades i que han projectat el Museu Episcopal més enllà de les nostres fronteres. D’època romànica destaquen el davallament d’Erill la Vall, el baldaquí de la Vall de Ribes i un important conjunt de frontals d’altar. De la col·lecció del gòtic sobresurten la marededéu de Boixadors, el retaule de Bernat Saulet i les obres dels millors pintors catalans d’aquest període, com Lluís Borrassà, Bernat Martorell o Jaume Huguet.

NNITAQAT

<p>Sala d&rsquo;Arqueologia del Museu Episcopal de Vic.</p>
Arqueologia i lapidari
Arqueologia i lapidari
<p>Sala d&rsquo;orfebreria i arts del metall del Museu Episcopal de Vic.</p>
Arts de l’objecte
Arts de l’objecte
<p>Sala de pintura i escultura del segle XVI.</p>
Pintura i escultura dels segles XVI al XIX
Pintura i escultura dels segles XVI al XIX
<p>Pati g&ograve;tic del Museu Episcopal de Vic.</p>
Pintura i escultura gòtica
Pintura i escultura gòtica
<p>Sala de pintura i escultura rom&agrave;nica del Museu Episcopal de Vic.</p>
Pintura i escultura romànica
Pintura i escultura romànica
<p>Sala de teixit i indument&agrave;ria del Museu Episcopal de Vic.</p>
Teixit i indumentària
Teixit i indumentària

ṚEHWAYEJ

<p>Altar de Santa Maria de Llu&ccedil;&agrave;, Mestre de Llu&ccedil;&agrave;, segle XIII, tallers de Vic.&nbsp;Museu Episcopal de Vic.</p>

<p>&nbsp;</p>
Altar de Santa Maria de Lluçà
Altar de Santa Maria de Lluçà
<p>&Agrave;mfora atribu&iuml;da al pintor de Saint-Audries, segle VI aC, procedent de les tombes d&rsquo;Etr&uacute;ria (It&agrave;lia).&nbsp;Museu Episcopal de Vic.</p>

<p>&nbsp;</p>
Àmfora àtica
Àmfora àtica
<p>Baldaqu&iacute; de Ribes, segle XII, tallers de la Seu d&rsquo;Urgell.&nbsp;Museu Episcopal de Vic.</p>

<p>&nbsp;</p>
Baldaquí de Ribes
Baldaquí de Ribes
<p>Braser de ferro forjat, segle XIV.&nbsp;Museu Episcopal de Vic.</p>

<p>&nbsp;</p>
Braser
Braser
<p>Caixa de n&uacute;via, Perot Gasc&oacute; i taller, 1529-1546.&nbsp;Museu Episcopal de Vic.</p>

<p>&nbsp;</p>
Caixa de núvia
Caixa de núvia
<p>Capa pluvial del bisbe Bellera, <em>c.</em> 1350-1375.&nbsp;Museu Episcopal de Vic.</p>

<p>&nbsp;</p>
Capa pluvial del bisbe Bellera
Capa pluvial del bisbe Bellera
<p>Creu processional de Sant Joan de les Abadesses, segle XIV.&nbsp;Museu Episcopal de Vic.</p>

<p>&nbsp;</p>
Creu processional
Creu processional
<p>Davallament d&rsquo;Erill la Vall, segle XII, taller d&rsquo;Erill.&nbsp;Museu Episcopal de Vic.</p>

<p>&nbsp;</p>
Davallament d’Erill la Vall
Davallament d’Erill la Vall
<p>Frontal d&rsquo;altar provinent de Sant Joan de les Abadesses, segle XII.&nbsp;Museu Episcopal de Vic.</p>

<p>&nbsp;</p>
Drap de les Bruixes
Drap de les Bruixes
<p>Frontal de l&rsquo;Epifania, segle XV.&nbsp;Museu Episcopal de Vic.</p>

<p>&nbsp;</p>
Frontal de l’Epifania
Frontal de l’Epifania
<p>Mareded&eacute;u de Boixadors, 1350-1370.&nbsp;Museu Episcopal de Vic.</p>

<p>&nbsp;</p>
Marededéu de Boixadors
Marededéu de Boixadors
<p>M&ograve;mia i sarc&ograve;fag de la cantora d&rsquo;Amon Nadegaubastisred, 945-715 aC.&nbsp;Museu Episcopal de Vic.</p>

<p>&nbsp;</p>
Mòmia de Nadegaubastisred
Mòmia de Nadegaubastisred
<p>Pica baptismal de l&rsquo;esgl&eacute;sia de Santa Maria d&rsquo;Igualada, 1598.&nbsp;Museu Episcopal de Vic.</p>

<p>&nbsp;</p>
Pica baptismal
Pica baptismal
<p>Relleus de la catedral rom&agrave;nica de Vic, segle XII, taller de Vic-Ripoll.&nbsp;Museu Episcopal de Vic.</p>

<p>&nbsp;</p>
Relleus de la catedral romànic
Relleus de la catedral romànica de Vic
<p>Retaule de la passi&oacute;, mort, resurrecci&oacute; i ascensi&oacute; de Jes&uacute;s, Bernat Saulet, 1341-1342.&nbsp;Museu Episcopal de Vic.</p>

<p>&nbsp;</p>
Retaule de Bernat Saulet
Retaule de Bernat Saulet
<p>Retaule de Santa Clara, Llu&iacute;s Borrass&agrave;, 1414-1445.&nbsp;Museu Episcopal de Vic.</p>

<p>&nbsp;</p>
Retaule de Santa Clara
Retaule de Santa Clara
<p><em>Santa Fa&ccedil;</em>, Joan Gasc&oacute;, 1513.&nbsp;Museu Episcopal de Vic.</p>

<p>&nbsp;</p>
Santa Faç
Santa Faç

ΓIDYU

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
https://www.museuartmedieval.cat/
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
MAMEC ƔA TAWḌED
E-MAIL
informacio@museuartmedieval.cat

RXAṚITA

scroll to top icon