Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Diocesà i Comarcal de Solsona

Sala Vermella

Vista general de la Sala Vermella.

Vista general de la Sala Vermella.

L’exposició dels fons d’art del Renaixement, el barroc i el segle XIX del museu està composta per una selecció d’obres distribuïdes en tres sales. Aquestes sales, restaurades arran de la remodelació del museu duta a terme l’any 1989, evoquen l’època de construcció del Palau Episcopal i, alhora, recreen el seu ambient.

A la sala del mig, coneguda com a Sala Vermella, s’hi exposen: quatre relleus procedents de Sant Miquel de Cardona, amb les figures d’una santa no identificada, santa Bàrbara, sant Benet (?) i sant Llorenç, i dues caixes de núvia del segle XVIII. A la vitrina central es conserva una part del tresor procedent de la catedral de Solsona: la creu processional d’argent sobredaurat i els busts reliquiaris de sant Sebastià i santa Úrsula, dipositats l’any 1989 al museu pel capítol de la catedral de Solsona; i dues veròniques amb les figures de Crist i de la Mare de Déu, procedents del convent de monges de l’Ensenyança, de Solsona. Clouen l’exposició d’aquesta sala dues teles, la primera procedent del Palau Episcopal de Solsona, amb les figures de sant Cosme i sant Damià, i l’altra, també procedent de Solsona, que representa l’escena de la Visitació.

ṚEHWAYEJ

<p><em>Bust reliquiari de sant Sebasti&agrave;</em>, segle XVI, catedral de Solsona (el Solson&egrave;s).&nbsp;Museu Dioces&agrave; i Comarcal de Solsona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Bust reliquiari de Sant Sebast
Bust reliquiari de Sant Sebastià
scroll to top icon