Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Diocesà i Comarcal de Solsona

Armari de la farmàcia Pallarès de Solsona

Armari de la farmàcia Pallarès de Solsona, s. XVII. Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.

 

Armari de la farmàcia Pallarès de Solsona, s. XVII. Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.

 

Armari de farmàcia policromat. A l’exterior s’hi representa l’Anunciació i a l’interior sant Cosme i sant Damià, patrons de la medicina. Aquest armari és un bon exemple dels mobles obrats a Catalunya entre els segles XVI i XVIII, on preval la policromia. Va ingressar al museu junt amb altres objectes de la farmàcia Pallarès. És una de les més antigues documentades a Catalunya, i va romandre oberta ininterrompudament a Solsona des de la primera meitat del segle XV fins a la fi del XIX.

scroll to top icon