Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Diocesà i Comarcal de Solsona

Sant Sopar de l’església de Santa Constança de Linya

Sant Sopar, procedent de l’església de Santa Constança de Linya (Navès, Solsonès), s. XV. Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.

 

Sant Sopar, procedent de l’església de Santa Constança de Linya (Navès, Solsonès), s. XV. Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.

 

Pintura al tremp sobre fusta de la predel·la d’un gran retaule, del segon quart del segle XV, on s’hi representa el Sant Sopar. La figura central de Crist comparteix taula amb els apòstols i la figura, poc habitual, de la Magdalena. Destaquen els detalls en el parament de la taula, especialment la vaixella corresponent a la sèrie de l’Ave Maria de la ceràmica de Manises. S’atribueix a Jaume Ferrer I o Pere Teixidor i prové de l’església de Santa Constança de Linya (Navès, Solsonès).

scroll to top icon