Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu Diocesà i Comarcal de Solsona

Solsona

Façana del Palau Episcopal de Solsona, seu del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.

Façana del Palau Episcopal de Solsona, seu del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.

El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona té el seu origen l’any 1896, quan el bisbe Ramon Riu i Cabanes, impulsat pel desig de salvaguarda i difusió del patrimoni del bisbat, va inaugurar el Musaeum Archaelogicum de Solsona, que es va convertir en un dels primers museus diocesans de Catalunya. A la primera meitat del segle XX va experimentar un gran creixement amb la nova secció de prehistòria. Ubicat al Palau Episcopal, va ser íntegrament renovat durant els anys vuitanta sota el patronatge del bisbat de Solsona, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Solsona. El bisbat va aportar el seu fons, la Generalitat material arqueològic de la comarca del Solsonès i l’ajuntament la seva col·lecció etnogràfica. Conté col·leccions pluridisciplinàries del patrimoni historicoartístic de les comarques que integren el bisbat de Solsona, des del neolític fins al segle XX. Hi ha exponents de variades tècniques artístiques, pintura, escultura, orfebreria, teixits, ceràmica, forja, metal·listeria...

GID N AUDYU

Ṣer i gid n audyu n rmetḥef-fa

Mmaṛṛa audyuyat i yeǧan

NNITAQAT

<p>Vista general de l&rsquo;&agrave;mbit d&rsquo;objectes de sal, procedents de les mines de Cardona (Bages).</p>
Col·lecció de sal
Col·lecció de sal
<p>Vista general de la sala de prehist&ograve;ria, amb materials de diverses excavacions.</p>
Sala de prehistòria
Sala de prehistòria
<p>Vista general de la Sala de Protohist&ograve;ria, situada al sobreclaustre de la catedral de Solsona.</p>
Protohistòria
Protohistòria
<p>Vista general de la Sala del M&oacute;n Rom&agrave;, situada al sobreclaustre de la catedral de Solsona.</p>
Món romà
Món romà
<p>Vista general de la sala d&rsquo;art rom&agrave;nic, situada al sobreclaustre de la catedral de Solsona.</p>
Romànic
Romànic
<p>Vista general de la sala d&rsquo;art g&ograve;tic.</p>
Gòtic
Gòtic
<p>Vista general de la sala del Renaixement.</p>
Renaixement
Renaixement
<p>Vista general de la Sala Vermella.</p>
Sala Vermella
Sala Vermella

ṚEHWAYEJ

<p><em>Bust de la reina Isabel II</em>, de sal gemma, Llu&iacute;s Vermell, 1860.&nbsp;Museu Dioces&agrave; i Comarcal de Solsona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Bust de la reina Isabel II
Bust de la reina Isabel II
<p><em>Taula d&rsquo;escacs</em>, de sal gemma, Giovanni Battista Pietrasanta, 1861.&nbsp;Museu Dioces&agrave; i Comarcal de Solsona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Taula d’escacs
Taula d’escacs
<p>Collaret de cal&middot;la&iuml;ta procedent de la cista del cementiri de Solsona (Solson&egrave;s), del neol&iacute;tic mitj&agrave;.&nbsp;Museu Dioces&agrave; i Comarcal de Solsona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Collaret de cal·laïta
Collaret de cal·laïta
<p>Dos vasos cer&agrave;mics, procedents de la balma de Solanells (Olius, Solson&egrave;s), del calcol&iacute;tic.&nbsp;Museu Dioces&agrave; i Comarcal de Solsona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Vasos ceràmics
Vasos ceràmics
<p>Vas cer&agrave;mic, &egrave;poca neol&iacute;tica, Cova del Segre (baronia de Rialb).&nbsp;Museu Dioces&agrave; i Comarcal de Solsona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Vas ceràmic
Vas ceràmic
<p>Sivella de cintur&oacute;, jaciment ib&egrave;ric de Sant Miquel de Sorba (Montmajor, el Bergued&agrave;).&nbsp;Museu Dioces&agrave; i Comarcal de Solsona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Sivella
Sivella
<p>Motlle per decorar vaixella de taula, del tipus cer&agrave;mica sigil&middot;lada, utilitzat a la terrisseria romana d&rsquo;Abella (Nav&egrave;s, el Solson&egrave;s).&nbsp;Museu Dioces&agrave; i Comarcal de Solsona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Motlle per a ceràmica sigil·la
Motlle per a ceràmica sigil·lada
<p><em>Orant</em>, decoraci&oacute; mural de l&rsquo;esgl&eacute;sia de Sant Quirze de Pedret (Bergued&agrave;), final s. X - inici de l&#39;XI.&nbsp;Museu Dioces&agrave; i Comarcal de Solsona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Orant de Sant Quirze de Pedret
Orant de Sant Quirze de Pedret
<p><em>Lateral d&rsquo;altar de l&rsquo;esgl&eacute;sia de Sant Andreu de Sag&agrave;s</em> (Bergued&agrave;), &uacute;ltim quart del s. XII.&nbsp;Museu Dioces&agrave; i Comarcal de Solsona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Lateral d’altar de Sant Andreu
Lateral d’altar de Sant Andreu de Sagàs
<p><em>Sarc&ograve;fag d&rsquo;Hug de Copons</em>, de Sant Juli&agrave; del Llor (Segarra), atribu&iuml;t a Pere Moragues, s. XIV.&nbsp;Museu Dioces&agrave; i Comarcal de Solsona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Sarcòfag d’Hug de Copons
Sarcòfag d’Hug de Copons
<p><em>Retaule de la Mareded&eacute;u del Roser</em>, de l&rsquo;esgl&eacute;sia de Sant Mart&iacute; de Riner (Solson&egrave;s), s. XVII.&nbsp;Museu Dioces&agrave; i Comarcal de Solsona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Retaule de la Marededéu del Ro
Retaule de la Marededéu del Roser
<p>Armari de la farm&agrave;cia Pallar&egrave;s de Solsona, s. XVII.&nbsp;Museu Dioces&agrave; i Comarcal de Solsona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Armari de la farmàcia Pallarès
Armari de la farmàcia Pallarès de Solsona
<p><em>Bust reliquiari de sant Sebasti&agrave;</em>, segle XVI, catedral de Solsona (el Solson&egrave;s).&nbsp;Museu Dioces&agrave; i Comarcal de Solsona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Bust reliquiari de Sant Sebast
Bust reliquiari de Sant Sebastià

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
http://www.museusolsona.cat/
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
E-MAIL
museu@museusolsona.cat

RXAṚITA

scroll to top icon