Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Musèu dera Val d'Aran

Ecomusèu Çò de Joanchiquet de Vilamòs

Vista de la façana principal de l’Ecomuseu çò de Joanchiquet de Vilamòs.

Vista de la façana principal de l’Ecomuseu çò de Joanchiquet de Vilamòs.

L’Ecomusèu Çò de Joanchiquet de Vilamòs (Can Joanchiquet) obre les portes el 1996. Es tracta d’una casa tradicional aranesa, coneguda com a auviatge o còto, on un pati tancat articula els diferents espais: casa familiar, estables, verger, hort, etc.

El primer amo conegut va ser Joan Aunòs, que hi visqué a la segona meitat del segle XVI. Els Aunòs habitaren la casa sense interrupció durant deu generacions, fins als anys seixanta del segle XX. Eren una família de pagesos benestants que gaudiren d’una posició social i política preeminent dins la comunitat aranesa. Alguns dels seus membres arribaren a ser síndics i consellers del Conselh Generau d’Aran, als segles XVII i XVIII.

Al segle XVIII, l’antiga residència familiar s’amplia amb un nou edifici de dues plantes i teulada, i un segle després, al XIX, s’hi fan reformes parcials.

Entre els segles XVIII i XIX es basteixen els estables.

NNITAQAT

<p>La cuina, un espai de treball per&ograve; tamb&eacute; de relaci&oacute; social.</p>
La cuina
La cuina
<p>Sedassos, pales de pa i pasteres s&oacute;n alguns dels estris necessaris per fer les feines en aquest espai.</p>
El pastador
El pastador
<p>La qualitat i quantitat de mobiliari d&rsquo;aquesta cambra la identifiquen com la principal de l&rsquo;habitatge.</p>
Habitació de l’hereu
Habitació de l’hereu
<p>Abans que es constru&iuml;ssin les xemeneies, el fum inundava les golfes de les cases. D&rsquo;aqu&iacute; que rebessin el nom d&rsquo;<em>humarau</em>.</p>
Les golfes
Les golfes
<p>Al paller, unes obertures laterals situades al terra permetien llan&ccedil;ar l&rsquo;aliment directament dins les menjadores dels animals, a l&rsquo;estable.</p>
Les bòrdes
Les bòrdes

ṚEHWAYEJ

<p>Sobre l&rsquo;aig&uuml;era se situa el <em>vaisher&egrave;r</em>, un petit armari per guardar-hi la vaixella.&nbsp;Ecomus&egrave;u &Ccedil;&ograve; de Joanchiquet de Vilam&ograve;s. Mus&egrave;u dera Val d&#39;Aran.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p
Poladèr
Poladèr
<p>Tot i la seva funci&oacute; principal, al llarg del temps aquest espai ha tingut usos diferents, com ara magatzem.&nbsp;Ecomus&egrave;u &Ccedil;&ograve; de Joanchiquet de Vilam&ograve;s. Mus&egrave;u dera Val d&#39;Aran.</p>

<p>&nbsp;</p>
Llit
Llit
<p>El mot <em>rusqu&egrave;r</em> prov&eacute; del llat&iacute; tard&agrave; <em>rusca.&nbsp;</em>Ecomus&egrave;u &Ccedil;&ograve; de Joanchiquet de Vilam&ograve;s. Mus&egrave;u dera Val d&#39;Aran.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Rusquèr
Rusquèr
<p>La m&agrave;quina de trinxar va ser inventada al segle XIX per l&rsquo;inventor i investigador alemany Karl.&nbsp;Ecomus&egrave;u &Ccedil;&ograve; de Joanchiquet de Vilam&ograve;s. Mus&egrave;u dera Val d&#39;Aran.</p>

<p>&nbsp;</p>
Màquina de trinxar carn
Màquina de trinxar carn
<p>Armari de roba del segle XVIII fet de fusta de pi i de noguer. Aquesta <em>limanda</em> tamb&eacute; feia funcions d&rsquo;escriptori.&nbsp;Ecomus&egrave;u &Ccedil;&ograve; de Joanchiquet de Vilam&ograve;s. Mus&egrave;u dera Val d&#39;Aran.</p>

<p>&
Limanda (armari)
Limanda (armari)
<p>El nombre i les caracter&iacute;stiques dels mobles de les habitacions depenien de la persona que hi dormia.&nbsp;Ecomus&egrave;u &Ccedil;&ograve; de Joanchiquet de Vilam&ograve;s. Mus&egrave;u dera Val d&#39;Aran.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Armari dels medicaments
Armari dels medicaments
<p>Els cereals que es cultivaven a l&rsquo;Aran eren, entre altres, el blat, l&rsquo;ordi, la civada, el fajol i el s&egrave;gol.&nbsp;Ecomus&egrave;u &Ccedil;&ograve; de Joanchiquet de Vilam&ograve;s. Mus&egrave;u dera Val d&#39;Aran.</p>

<p>&nbsp;</p
Hucha (caixa de núvia)
Hucha (caixa de núvia)
<p>Generalment, els bous treballaven per parelles i subjectes a un jou.&nbsp;Ecomus&egrave;u &Ccedil;&ograve; de Joanchiquet de Vilam&ograve;s. Mus&egrave;u dera Val d&#39;Aran.</p>

<p>&nbsp;</p>
Patins
Patins
<p>Els patins eren utilitzats de la primavera a la tardor. A l&rsquo;hivern, les seves caracter&iacute;stiques no permetien fer-los servir.&nbsp;Ecomus&egrave;u &Ccedil;&ograve; de Joanchiquet de Vilam&ograve;s. Mus&egrave;u dera Val d&#39;Aran.</p>

<p
Patí de caixa
Patí de caixa
<p>El cernedor estava connectat &uacute;nicament a una de les tres moles de qu&egrave; disposava el mol&iacute;.&nbsp;Ecomus&egrave;u &Ccedil;&ograve; de Joanchiquet de Vilam&ograve;s. Mus&egrave;u dera Val d&#39;Aran.</p>

<p>&nbsp;</p>
Cernedor
Cernedor

RXAṚITA

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
https://www.museus.conselharan.org/ca/ecomuseu-co-de-joanchiquet-de-vilamos_a_185.html
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
E-MAIL
info.museu@aran.org
scroll to top icon