Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Musèu dera Val d'Aran

Carda obridora

Els cilindres estan proveïts d’unes fines pues de ferro que són les encarregades de pentinar la llana.Fabrica dera lan (Vielha). Musèu dera Val d'Aran.

Els cilindres estan proveïts d’unes fines pues de ferro que són les encarregades de pentinar la llana.Fabrica dera lan (Vielha). Musèu dera Val d'Aran.

La carda obridora s’encarregava de transformar els flocs de llana oberts pel diable en una mena de vel, anomenat napa. Aquest vel també es feia servir per confeccionar vànoves i matalassos.

La llana cardada procedent del diable es col·locava sobre la cinta transportadora. Aquesta introduïa la llana entre un tambor central, més gran, i uns altres de més petits situats a sobre del primer. El tambor central movia la llana endavant, mentre que, al mateix temps, els superiors la pentinaven fins a obtenir-ne la napa, que finalment quedava dipositada al tambor.

scroll to top icon