Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Musèu dera Val d'Aran

Vas de terra sigillata

Vas de terra sigillata, necròpolis de l’Haro de Garòs, s. IV-V dC. Musèu dera Val d'Aran.

 

Vas de terra sigillata, necròpolis de l’Haro de Garòs, s. IV-V dC. Musèu dera Val d'Aran.

 

Es tracta d’una peça de ceràmica d’època romana que va aparèixer a les excavacions arqueològiques realitzades a la necròpolis de l’Haro de Garòs. Aquesta ceràmica envernissada de color ataronjat, amb elements circulars i mitges llunes, fa pensar en la realització de rituals funeraris com les libacions. Aquestes eren cerimònies celebrades pels parents i amics del difunt en les quals es disposaven aliments a les tombes i s’hi vessaven líquids, amb una participació simbòlica per part del difunt.

scroll to top icon