Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Musèu dera Val d'Aran

Espasa

Espasa, Castell de Pijoert de Les, s. XV. Musèu dera Val d'Aran.

 

Espasa, Castell de Pijoert de Les, s. XV. Musèu dera Val d'Aran.

 

Es tracta d’una peça de ferro, amb restes de la seva beina de fusta, que va ser trobada durant les excavacions dutes a terme l’any 1997 al Castell de Pijoert de Les, lloc de residència del senyor de Les.

L’espasa hauria format part de l’armament d’un dels soldats que defensaven el castell. Seria una espasa de “treball”, per la qual cosa estaria absent de decoracions i floritures. El seu estat actual és a causa que va ser trobada sota les runes de la fortalesa, que va ser destruïda pel foc.

 

scroll to top icon