Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu dels Volcans

Ecosistemes

Vista de la sala d’ecosistemes.

Vista de la sala d’ecosistemes.

La segona part està dedicada a explicar, mitjançant diorames molt gràfics, les característiques dels principals ecosistemes de la Garrotxa. A més de conèixer com són els boscos de ribera, les fagedes, les rouredes, els alzinars, els prats i el medi urbà, es presenta la gran diversitat d’espècies animals i vegetals que els habiten. La vegetació de la Garrotxa és molt rica; hi ha més de 1.400 espècies de plantes superiors, algunes de gran valor botànic, i plantes que tenen aquí l’única població mundial.

Si bé la vegetació de la Garrotxa està constituïda bàsicament pel bosc, també hi són presents altres comunitats. Els terrenys planers han estat transformats per l’home en camps de conreu i pastures. Les formacions arbustives proliferen en les pastures i camps abandonats i en els boscos alterats. La suma de diferents factors geològics, biogeogràfics i climàtics fa que la vegetació sigui d’una varietat extraordinària. Hi trobem des de la vegetació mediterrània, representada pels alzinars, fins a vegetació centreeuropea i atlàntica, representada per les rouredes de roure pènol i les fagedes.

scroll to top icon