Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu dels Sants d'Olot

La punyalada

Fotograma de la pel·lícula La punyalada basada en la novel·la de Marian Vayreda.

Fotograma de la pel·lícula La punyalada basada en la novel·la de Marian Vayreda.

La punyalada, de Marian Vayreda, va aparèixer en fascicles al llarg de l'any 1903 i va ser publicada en volum independent el 1904.
La punyalada ens porta a la destrucció de l'individu en el marc històric del bandolerisme que va seguir les guerres carlines. El narrador hi conjuga un magnífic desplegament de recursos narratius i un acolorit i precís sentit de la llengua. En l'ànima de la novel·la hi viuen el seu particular triangle d'amor i de mort tres personatges inoblidables: Albert Bardals, Ivo i Coralí.

scroll to top icon