Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu dels Sants d'Olot

Emmotllatge i retoc. Planta -1

Artesans treballant a l’apartat de l’emmotllatge.

Artesans treballant a l’apartat de l’emmotllatge.

Aquí comença el procés de fabricació seriada del model escollit a la sala anterior.
Primer es col·loca el model a la xarpa corresponent. La xarpa és l’estructura que servirà per poder fer el motlle; cada peça té la seva i es guarden en un altre magatzem.

S’utilitza fang per fixar el model amb la xarpa. Per la creació del motlle, que no és res més que el negatiu del model, es fa servir gelatina, un líquid espès que se solidifica en refredar-se i que s’introdueix per uns forats que té la mateixa xarpa. Es faran dos motlles:  un per a la cara i un altre per a l’esquena de la figura.

Un cop es tenen els motlles, es recobreixen amb pasta fusta, arribant a tots els racons, i després s’agafa arpillera (tela de sac) i s’hi aplica pasta de fusta. Els retalls d’arpillera es col·loquen a tota la superfície del motlle i, d’aquesta manera, un cop assecada la barreja, li donarà més consistència. Finalitzat el procés amb les dues parts de la figura, es deixa assecar i, un cop seca la peça, procedim a desemmotllar-la.

Seguint el recorregut s’arriba a la part del retoc, on es deixa la peça en perfectes condicions per poder ser pintada i decorada.

En el procés d’emmotllatge han quedat rebaves i imperfeccions, i les parts que sobresurten s’han emmotllat a part i ara s’han d’afegir. També és on es posaran els ulls, un dels processos més difícils i delicats.

ṚEHWAYEJ

<p>Creaci&oacute; del motlle. Fotografia d&#39;Anna Pons. Museu dels Sants d&#39;Olot.</p>
Creació del motlle
Creació del motlle
<p>Ulls de vidre per a les figures. Fotografia d&#39;Anna Pons. Museu dels Sants d&#39;Olot.</p>
Ulls de vidre
Ulls de vidre
scroll to top icon