Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Suro de Palafrugell

Banyera de fusta

En primer terme, catre per triar taps, a l’exposició Dones del suro: treball i societat. Foto de J. Batlle.

En primer terme, catre per triar taps, a l’exposició Dones del suro: treball i societat. Foto de J. Batlle.

Banyera transportable de principis del segle XX d’una germandat de la Selva de Mar, cedida per l'ajuntament de l’esmentat municipi per a l'exposició Dones del Suro: Treball i Societat.

Aquesta banyera es portava de casa en casa per atendre les mutualistes malaltes.

scroll to top icon