Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Mar de Lloret de Mar

Lloret de Mar

Museu del Mar ubicat a l’edifici de Can Garriga.

Museu del Mar ubicat a l’edifici de Can Garriga.

El Museu del Mar és la porta d’entrada al MOLL (Museu Obert de Lloret). La seu d’aquest centre cultural és Can Garriga, una casa indiana de tres plantes amb gran valor històric i patrimonial que l’Ajuntament va adquirir l’any 1981.

El museu compta amb una important col·lecció de maquetes navals, que els experts qualifiquen d’extraordinària, i una altra d’objectes i materials relacionats amb el món de la vela, que contribueixen a la comunicació de la cultura i la història de Lloret.

La visita al museu és com un viatge, que s’inicia amb els records d’una relació que es perd en el temps, on Lloret i el mar es miren. Continua amb el viatges i el comerç de cabotatge per la Mediterrània i les grans aventures d’altura dels pilots i navegants lloretencs.

Es tanca amb la desaparició d’aquests grans viatges a mans del vapor, la pèrdua de les colònies al 1890 i la tornada dels que van marxar, alguns amb fortuna. Per acabar, es mostra tot allò que aquests fets han deixat a la vila en forma de patrimoni.

GID N AUDYU

Ṣer i gid n audyu n rmetḥef-fa

Mmaṛṛa audyuyat i yeǧan

NNITAQAT

<p>&Agrave;mbit 1.2. La llar dels Garriga Matar&oacute;.</p>
1. Fills del mar
1. Fills del mar
<p>&Agrave;mbit 2.1. Treure profit del vent.</p>
2. Mediterrani
2. Mediterrani
<p>&Agrave;mbit 3.2. Cop d&rsquo;aixa: la construcci&oacute; de vaixell d&rsquo;altura.</p>
3. Les portes de l’oceà
3. Les portes de l’oceà
<p>&Agrave;mbit 4.1. El mar, el bosc i l&rsquo;horta.</p>
4. Lloret després dels velers
4. Lloret després dels velers
<p>&Agrave;mbit 5.2. La porta del Lloret invisible.</p>
5. Més enllà de la platja
5. Més enllà de la platja

ṚEHWAYEJ

<p>Mobiliari propi de l&rsquo;&egrave;poca. Museu del Mar de Lloret de Mar.</p>
Mobiliari original de la casa
Mobiliari original de la casa Garriga
<p><em>Josefa Garriga</em>, fotografia acolorida amb oli. Museu del Mar de Lloret de Mar.</p>
Retrat de la Sra. Josefa Garri
Retrat de la Sra. Josefa Garriga
<p>Mapa del Mare Nostrum. Museu del Mar de Lloret de Mar.</p>
Mare Nostrum
Mare Nostrum
<p>Sala d&rsquo;embarcacions de cabotatge. Museu del Mar de Lloret de Mar.</p>
Sala d’embarcacions de cabotat
Sala d’embarcacions de cabotatge
<p>Mascar&oacute; Blanca Aurora. Museu del Mar de Lloret de Mar.</p>
Mascaró de proa de l’embarcaci
Mascaró de proa de l’embarcació Blanca Aurora
<p>Bagul del segle XIX. Museu del Mar de Lloret de Mar.</p>
Bagul
Bagul
<p>X&agrave;vega Nuri. Museu del Mar de Lloret de Mar.</p>
Xàvega Nuri
Xàvega Nuri
<p>Vestit del Ball de Pla&ccedil;a, 1949. Museu del Mar de Lloret de Mar.</p>
Vestit Ball de Plaça de l’any
Vestit Ball de Plaça de l’any 1949
<p>Jardins de Santa Clotilde. Museu del Mar de Lloret de Mar.</p>
Jardins de Santa Clotilde
Jardins de Santa Clotilde
<p>Castell de Sant Joan. Museu del Mar de Lloret de Mar.</p>
Castell de Sant Joan
Castell de Sant Joan

LIMTIḌAḌAT

<p>Masia de Can Saragossa.</p>
Masia de Can Saragossa
Masia de Can Saragossa

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
http://patrimoni.lloret.cat/ca
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
E-MAIL
patrimoni@lloret.cat

RXAṚITA

scroll to top icon