Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Joguet de Catalunya

Capítols «Món de l’espectacle», «Il·lusions òptiques» i «Màgia i il·lusionisme»

Espai on paradoxes i enganys ensarronen els nostres ulls i estimulen el nostre cervell. Fotografia de MJC.

Espai on paradoxes i enganys ensarronen els nostres ulls i estimulen el nostre cervell. Fotografia de MJC.

Hi ha jocs i joguets que alteren i confonen la nostra percepció visual; d’altres, amplien la nostra capacitat interpretativa. Aprenem així que no tot el que veiem és real ni tota forma és com la percebem, contradient el sentit comú més elemental. Realitat i ficció es confonen i tot sembla possible.

En aquest àmbit destaquen els elements que ens creen il·lusions òptiques: figures i jocs que ensarronen els nostres ulls i estimulen el nostre cervell, divertint-nos, com l’anamorfoscopi, on un mirall cilíndric ens retorna a les proporcions reals una imatge deformada; o el zoòtrop, antecedent del cinema, així com projectors de diferent format on el moviment és la clau.

També hi tenen cabuda els objectes i joguets que permeten explorar la creativitat i la interpretació: ombres xineses, circs i, en especial, teatrins (principalment els de Palouzíe i Seix i Barral), marionetes, titelles i putxinel·lis, caracteritzats en personatges com el dimoni, el llop, el pagès o el pastoret, amb els quals s’escenifiquen històries senzilles que entronquen amb la tradició popular catalana i on no falta la personificació del bé i del mal.

Així mateix, hi ha diversos jocs de màgia i d’il·lusionisme. Uns són de caràcter professional i els altres són per jugar. Aquests últims són peces per fer trucs amb què es volia sorprendre i alhora entretenir simulant els populars espectacles que es presentaven en les varietats del teatre o del circ.

ṚEHWAYEJ

<p>Els teatrins, a m&eacute;s d&rsquo;entretenir, compleixen una funci&oacute; educativa i transmeten uns valors.&nbsp;Fotografia de MJC. Museu del Joguet de Catalunya. Figueres.</p>

<p>&nbsp;</p>
“El Teatro de los Niños” de Se
“El Teatro de los Niños” de Seix i Barral
<p>El zo&ograve;trop &eacute;s l&rsquo;antecedent del cinema. Aquest va ser fabricat per la casa Borr&agrave;s el 1910.&nbsp;Fotografia de MJC. Museu del Joguet de Catalunya. Figueres.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Zoòtrop
Zoòtrop
<p><em>El peque&ntilde;o prestidigitador</em>, caixa de m&agrave;gia fabricada a Alemanya el 1930. Havia pertangut a Brossa de petit. Fotografia de MJC. Museu del Joguet de Catalunya. Figueres.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
El pequeño prestidigitador, de
El pequeño prestidigitador, de Joan Brossa
scroll to top icon