Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Joguet de Catalunya

Peix japonès de fusta

Joguet en forma de peix amb rodes fet de fusta pintada. Fet al Japó cap al 1970. Foto: © Jordi Puig

Joguet en forma de peix amb rodes fet de fusta pintada. Fet al Japó cap al 1970. Foto: © Jordi Puig

El Japó presenta gran varietat de joguets construïts amb materials que varien segons la regió: argila a les àrees de cultiu d’arròs, paper a prop de les grans ciutats i fusta a les zones boscoses del nord.

Els joguets artesanals, com aquest peix, solen fer-se en tallers familiars. El tipus de producció fa que les peces siguin imperfectes: les formes no són depurades i els colors semblen poc lluïts. Aquesta imperfecció és la que fa que el joguet sigui únic, al contrari d’aquells fets en producció industrial. Destaca en aquest peix el segell de l’artesà; els idiogrames n’indiquen el nom.

scroll to top icon