Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Ferrocarril de Catalunya. Vilanova i la Geltrú

Nau Pont-grua

Interior de la Nau un cop restaurada.

Interior de la Nau un cop restaurada.

És aquest l’espai més antic de tot el conjunt d’instal·lacions del Museu. Es va inaugurar el 1881, és a dir, que és l’edifici que queda dret de la construcción original, juntament al de l’estació. Es tracta d’una nau del taller de molt curiosa donat que disposa d’un impresionant pont-grua construït a la Gran Bretanya, capaç d’aixecar fins a 40 tones, el que feia posible aixecar les locomotores del segle XIX i situar-les a la via més adient. Tot i la seva antiguitat, encara funciona. La nau del pnt-grua va ser restaurada l’any 2012 i serveix d’espai operatiu per a programar tot tipus d’activitats.

scroll to top icon