Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Ferrocarril de Catalunya. Vilanova i la Geltrú

Infraestructura ferroviària

Vista de la maquinària de via exposada al Museu.

Vista de la maquinària de via exposada al Museu.

És aquest un àmbit per a conèixer els diferents amples de via que existeixen i elements d’infraestructura, des d’un pas a nivel fins a una señal semafórica d’Alta Velocitat. Én una altra àrea també és possible veure maquinària pesada de manteniment de via.

scroll to top icon