Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol

Cinetoscopi

The Kinetoscope, T. A. Edison, reproducció. Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol.

The Kinetoscope, T. A. Edison, reproducció. Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol.

El cinetoscopi era un visor individual de pel·lícules inventat per T. A. Edison i el seu ajudant Dickson. Fou presentat el 1891 i comercialitzat el 1894. Era una caixa de fusta de 123 cm d’altura, amb un visor a la part superior, que permetia veure les imatges en moviment d’un film que rodava a gran velocitat de manera contínua dins l’aparell. Les pel·lícules, de 35 mm d’amplada, amb perforacions, de 15 m de llargada i 750 fotogrames aproximadament, estaven muntades dins l’aparell en forma de complicats bucles. La mitjana de visió era d’entre 30 i 40 imatges per segon.

ΓIDYU

scroll to top icon