Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol

Llanterna màgica de doble objectiu

Llanterna màgica de doble objectiu, Butcher & Sons Ltd. Biunial, Gran Bretanya, c. 1880. Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol.

 

 

Llanterna màgica de doble objectiu, Butcher & Sons Ltd. Biunial, Gran Bretanya, c. 1880. Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol.

 

 

Aquesta llanterna de doble objectiu, coneguda com a biunial, és un projector d’imatges per a ús professional. Constava de dos objectius, que projectaven la imatge sobre el mateix enquadrament de la pantalla, i dos sistemes d’il·luminació independents. Amb aquest aparell, mentre es projectava una imatge a la pantalla, l’altra podia ser canviada sense interrompre la projecció. També es podia fer l’efecte de projecció conegut com a fos encadenat o dissolving views. Aquest tipus de llanternes aparegueren al Regne Unit a partir del 1857 i s’arribaren a fabricar fins i tot amb tres objectius.

scroll to top icon