Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol

Càmera fotogràfica de caixó per a daguerreotips

Càmera fotogràfica de caixó per a daguerreotips. López y Gamara (c. 1840-1870). Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol.

Càmera fotogràfica de caixó per a daguerreotips. López y Gamara (c. 1840-1870). Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol.

Les càmeres fotogràfiques tipus caixó eren els primers models de càmeres que van existir. S'utilitzaven per a la tècnica fotogràfica del daguerreotip i procediments contemporanis. Consistia en dos caixons, un dins l'altre, el desplaçament dels quals permetia l'enfocament de la imatge. El seu ús es va estendre des de 1839 fins mitjans del segle XIX.

Tant la preparació de la placa per a realitzar un daguerreotip com el seu revelat posterior eren processos lents, complicats i, en alguns moments, perillosos.

ΓIDYU

scroll to top icon