Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol

La cursa cap al cinema

Àmbit "La cursa". En primer terme diversos mutoscopis.

Àmbit "La cursa". En primer terme diversos mutoscopis.

En els vint anys anteriors a l'invent del cinema (1875-1895), científics i inventors d'arreu del món enceten una cursa cada vegada més frenètica cap al descobriment d'un aparell que permeti la projecció d'imatges fotogràfiques en moviment. És la cursa definitiva cap al cinema.

En aquest apartat trobem els grans precursors: Eadweard Muybridge i els seus experiments per a descompondre fotogràficament el galop d'un cavall, Etienne-Jules Marey i la seva cronofotografia o fotografia del moviment, Émile Reynaud i el teatre òptic, el primer espectacle de projecció de dibuixos animats; Thomas Alva Edison i el quinetoscopi, un visor individual de pel·lícules que incorpora ja un film de cel·luloide de 35 mm d'ample i amb perforacions, i un llarg etcètera d'inventors i científics que, amb més i menys èxit, van anar fent aportacions fins a la definitiva dels germans Lumière i el seu cinematògraf.

ṚEHWAYEJ

<p>Cronofotografia &quot;Daisy galloping saddled&quot; Plate 624 d&#39;Eadweard Muybridge. Calotip (vintage), 1887. Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>
Cronofotografia "Daisy gallopi
Cronofotografia "Daisy galloping saddled"
<p>Cartell Pantomimes Lumineuses. Th&eacute;&acirc;tre Optique d&#39;&Eacute;mile Reynaud (1892). Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>
Cartell Pantomimes Lumineuses
Cartell Pantomimes Lumineuses
<p>The Kinetoscope, T. A. Edison, reproducci&oacute;. Museu del Cinema - Col&middot;lecci&oacute; Tom&agrave;s Mallol.</p>
Cinetoscopi
Cinetoscopi
scroll to top icon