Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol

Coreutoscopi

Beale’s Choreutoscope, Baker, Gran Bretanya, 1866-1880. Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol.

Beale’s Choreutoscope, Baker, Gran Bretanya, 1866-1880. Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol.

Inventat per Beale el 1866, era un mecanisme per a la projecció animada de dibuixos amb una llanterna màgica, sobre la base de la teoria de la persistència retinal.

Estava format per una placa de vidre en la qual hi havia pintats, sobre fons negre, diversos dibuixos de la seqüència del moviment d’un esquelet. Aquesta placa estava muntada sobre un mecanisme amb creu de Malta, que feia avançar la imatge sobtadament. Aquest mecanisme va ser el que més tard s’utilitzà en els sistemes d’arrossegament intermitent de les pel·lícules a les càmeres i projectors cinematogràfics.

ΓIDYU

scroll to top icon