Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol

Càmera-projector Cinématographe Lumière

Càmera-projector Cinématographe Lumière (1896). Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol.

Càmera-projector Cinématographe Lumière (1896). Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol.

Patentat el 13 de febrer de 1895 pels germans August i Louis Lumière, el Cinématographe Lumière podia enregistrar fotogràficament imatges en moviment a raó de setze imatges per segon (dos girs de maneta) sobre una pel·lícula de cel·luloide de 35 mil·límetres perforada (una perforació a banda i banda de cada fotograma) i de disset metres de llargada. Aquest aparell també podia projectar imatges (incorporant-hi una llanterna màgica com a font de llum) i tirar còpies de pel·lícules. Amb un aparell com aquest es van realitzar les primeres projeccions de cinema.

ΓIDYU

scroll to top icon