Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cau Ferrat

Escudella

Escudella. Paterna o Manises (València), primera meitat del segle XIV

Pisa esmaltada en blau i daurat

Museu del Cau Ferrat, Sitges

scroll to top icon