Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cau Ferrat

Menjador Cau Ferrat

Autor desconegut

Fotografia del menjador situat a la planta baixa del Cau Ferrat, cap a 1893

Còpia moderna

Museu del Cau Ferrat, Sitges

scroll to top icon