Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cau Ferrat

Picaporta d'anella

Picaporta d’anella, procedent de la Casa de l'Ardiaca de Barcelona

Catalunya, cap a 1500

Ferro forjat

Museu del Cau Ferrat, Sitges

scroll to top icon