Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cau Ferrat

Els dolços Indrets de Catalunya.

Pere Torné Esquius (Barcelona, 1879 – Flavacourt, França, 1936)

Els dolços Indrets de Catalunya. Oliva, impressor, Vilanova y Geltrú, 1910

Impressió sobre paper

Col·lecció particular

scroll to top icon