Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cau Ferrat

Anunci del llibre Dafnis y Cloe

Josep Triadó i Mayol (Barcelona, 1870-1929)

Anunci del llibre Dafnis y Cloe, de Longus, amb il·lustracions de Triadó, 1905. Encartament a la Revista Ibérica de Exlibris

Impressió sobre paper

Col·lecció particular

scroll to top icon