Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cau Ferrat

Coberta de Natura

Jaume Pahissa i Laporta (Barcelona, 1846-1928)

Coberta de Natura. Poesies per Jaume Massó Torrents. Barcelona, L’Avenç, 1898

Fotogravat sobre paper

Biblioteca de Catalunya, Barcelona

scroll to top icon