Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cau Ferrat

Coberta d’Aplech. Models en vers y en prosa del nostre Renaixement

Joaquim Renart i García (Barcelona, 1879-1961)

Coberta d’Aplech. Models en vers y en prosa del nostre Renaixement. Girona, Dalmau Carles y Cª editores, 1906

Impressió sobre paper

Col·lecció particular

scroll to top icon