Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cau Ferrat

Anunci de la Imprenta Elzeviriana

Josep Triadó i Mayol (Barcelona, 1870-1929)

Anunci de la Imprenta Elzeviriana, 1904. Encartament de la Revista Ibérica de Exlibris, 1905

Impressió sobre paper

Col·lecció particular

scroll to top icon