Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cau Ferrat

Projectes i dibuixos preparatoris per a l’enquadernació de Rajolas valencianas y catalanas

Taller d’Hermenegildo Miralles i Anglès

Projectes i dibuixos preparatoris per a l’enquadernació de Rajolas valencianas y catalanas, de Joseph Font y Gumà, 1910

Tinta, aquarel·la i guaix sobre paper

Biblioteca de Catalunya, Barcelona

scroll to top icon