Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cau Ferrat

Projectes i dibuixos preparatoris per a enquadernacions amb motius florals.

Taller d’Hermenegildo Miralles i Anglès

Projectes i dibuixos preparatoris per a enquadernacions amb motius florals, 1905-1910

Tinta, aquarel·la i guaix sobre paper

Biblioteca de Catalunya, Barcelona

scroll to top icon