Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cau Ferrat

Jesús infant

Jacint Verdaguer i Santaló (Folgueroles, Barcelona, 1845 – Barcelona, 1902)

Jesús infant. Barcelona, Librería de A. J. Bastinos, 1896. Enquadernació del taller d’Anglada & Basa i disseny de Sebastià Junyent i Sans, cap a 1904

Daurat sobre pergamí

Biblioteca de Catalunya, Barcelona

scroll to top icon