Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cau Ferrat

Cançoner místich

Cançoner místich

Tipografia L’Avenç, Barcelona, 1899.

Enquadernació atribuïble al taller d’Àngel Aguiló o d’Anglada & Basa, cap a 1900

Daurat sobre pergamí

Biblioteca de Catalunya, Barcelona

scroll to top icon