Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cau Ferrat

Portada de Montserrat

Josep Pascó i Mensa (Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, 1855 – Barcelona, 1910)

Portada de Montserrat, editat per Hermenegildo Miralles, 1896

Litografia sobre paper

Col·lecció Josep M. Ribot

scroll to top icon