Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cau Ferrat

Maqueta i disseny d’enquadernació sumptuària

Lluís Domènech i Montaner (Barcelona, 1850-1923)

Maqueta i disseny d’enquadernació sumptuària, cap a 1905

Incrustacions i relleus sobre pell

Col·lecció particular

 

scroll to top icon