Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu del Cau Ferrat

Escudella de Paterna o Manises

Escudella. Paterna o Manises (València), últim quart del segle XIV - primer quart del segle XV

Pisa esmaltada en blau

Museu del Cau Ferrat, Sitges

scroll to top icon